Children are Demigods

16.09.2012 18:21

 

PROBLÉM S NEVIDITELNOSTÍ

Lairai šla lesem.

,,Už jsem tam dávno měla být,"nadávala a kopala do stromu.Náhle se ozvalo zahřmění.Lairai pochopila,že to mělo znamenat něco jako:

Do stromů se nekope

Matka Lairai byla bohyně plodnosti země,takže se to dalo čekat.

,,Že bych zavolala Flamea?"řekla si Lairai a sedla si na pařez.Náhle prudce zafoukal vítr.Lairai se otočila a uviděla kostlivce.

,,K-k-kam jsem se to k-kruci dostala?"

Do lesa zkázy,ozvalo se jí v hlavě.

,,To je někde na východě ?"tentokrát jí ale hlas neodpověděl.

-------------------------------------------------------------------------

,,Jsem tu,"ozvalo se za zády Angeliky.

,,Důůůůůch,"zakřičela Angelika a vyskočila asi 3 metry vysoko.

,,To jsem já,"pověděla Mesu.

,,Kde-kde jsi ?"pověděla Angelika,která seděla na zemi.

,,Tadýýý,nejsi vtipná,"pověděla Mesu a bouchla Angeliku do zad.

,,Jauvajs,co to bylo ?!"vykřikla Angelika.

,,Já nejsem CO,"zakřičela Mesu a vrazila Angelice facku.

,,Já tě nevidím,"zakřičela Angelika.

,,Stojím přímo před tebou!!"

,,Přede mnou je akorát tak stěna."

,,Týýýý,budeš litovat,"povídala Mesu.

,,Já myslím tu stěnu,"pověděla Angelika a ukázala na stěnu,co byla za Mesu.

,,Aháá,"pověděla Mesu, ,,ale vždyt' já stojím přímo tady před tebou!"

,,Jestli dovolíte vysvětlím vám to,"ozvalo se Angelice za zádama (zase *-*).

Za jejímy zády stál Zeus.

,,Tp bychom uvítali,"pověděla Mesu.

,,Cožeš to řekla ty smrtelná holko?"zeptal se Zeus.

,,Říkala,že bychom byly velmi ráda,"vložila se do toho Angelika.

,,Co všechno jsi po cestě dělala?"zeptal se Zeus.

,,No,šla jsem k paní Afroditě,pak jsem šla k můstku.Tam mi vítr odvál moji čepici,"povídala Mesu, ,,no a já mám tu čepici velmi ráda.Je fialová s králíčkem a......"

,,Dál?" zeptala se Angelika.

,,No,tak jsem se pro ni natáhla a nechtěně.....spadla do potoka."

¨,,Bingo!!"zakřičel někdo,kdo stál za Diem.

,,To si ty Arési ?"zeptal se Zeus.

,,Jasně že jo !"pověděl Arés.

,,Co máte s tím bingem,"zeptala se Angelika.

,,Ten potok,kdo není bůh a psadne do něj se stane neviditelným,"pověděl Arés.

,,Cože ,to jsem jako neviditelná ?"zakřičela Mesu.

,,Tiše,tiše,"pověděl Áres.

,,Jo,jsi,"pověděla Angelika.

,,Jediná možnost jak to zvrátit je....."povídal Áres, ,,najít dítě Demetér."

,,Demetér má dceru,ne ,"zeptala se Mesu.

,,Myslím že jo,"řekl Zeus.

,,Jo,má.Lairai de Oro El Fuego,"pověděl Áres.

,,Vy ji znáte ,"řekla Angelika.

,,Měl jsem s ní tu čest.Málem jsem ji zabil,"pověděl Áres.

,,Tím se nemusíte chlubit,"pověděla Mesu.

,,Tak jdem ji najít,"ještě dodala.

,,Dobře,ale ještě poč-,"nestačila doříct Angelika a co jí táhlo.

,,Mesůůů,"křičela a kopala kolem sebe Angelika,ale Mesu měla výhodu,byla neviditelná.

-------------------------------------------------------------------------

,,Ha,ha,ha,náš d'ábelský plán bude brzy naplněn a my ovládneme plodnictví země,"pověděla jedna ze tří dívek.

,,A pak i vše ostatní,cha,cha,cha,"pověděla další z dívek.

,,U Kronose,vy toho naděláte,"řekla třtí ze všech dívek.

,,A ty se zase věčně nudíš,že jo Karin ?"zeptala se první dívka druhé.

,,Jo,máš pravdu,Zuza se pořád nudí,"odpověděla jí Karin.

,,Tak hele,Rikky ,Karino,já se klidně můžu sebrat a odejít,"pověděla Zuzka.

,,A co tě tu drží ?"zeptala se Rikky.

,,Vlastně vůbec nic,"pověděla Zuza,než se Rikky a Karin nadály Zuzka roztáhla křídla a už byla pryč.