Children are demigods 07

16.09.2012 18:29

 

SOUBOJ

,,Jauvaj."Mesu se postavila,ale hned zase spadla.

,,Vyvrtla jsem si kotník,kruci.Kdepak jsou ostatní?"

Rozhlédla se a uviděla Angeliku,která odtahovala kládu,která zavalila Artemis.,,Mesu,pojď mi pomoct."

,,Ty mě vidíš?" ..No,ted' když o to mluvíš tak jo." ,,Jupí,"vyskošila Mesu.,,Jauvaj,můj kotník!"

Mesu se postavila,opřela se o strom,když na ni náhle něco spadlo.,,Ahoj,"pověděla Lily.Vtu dobu k nim přišly Artemis a Angelika.,,Kd je Lairai?"ptala se Angelika.

,,Co jako děláš ?"řvala Lairai.,,Co jako děláš ty?"uslyšely hlas Triely.Náhle se zachvěla země.

Posunovala se,až nakonec zůstaly v zemi 3 díry. Všechny dívky vzlétla,jakoby je něco táhlo nahoru,uviděly i Lairai,Trielu a Zuzku.Vítr je potahoval pořád dál,až byly nakonec nad dvěma dírama dvě dívky a nad jednou dírou tři. Vtu dobu je vítr pustil a všechny spadly do děr.Díry se ihned jakoby na povel zavřely.

-------------------------------------------------------------------------

,,Kde to jsem ?"ptala se Triela.

,,V podsvětí,"ozval se hlas Lairai.

,,Co tu děláš?"zeptala se Triela.,,To co ty."

,,Tak by mě zajímalo,proč nás to sem přeneslo,"povídala triela.,,Mě by spíš zajímalo proč jsem tu s tebou,"pověděla Lairai.

Lairai vytáhla jeden nůž a ohdila ho po Triele.Triela uhnula doleva.

,,Chtěla jsi to ty,"pověděla Triela.Vytáhla z kapsy minci,vyhodila ji do vzduchu a ta se změnila na meč.

,,Slušné,"poznamenala Lairai.

,,Ale já ovládám plodnictví země,"ještě dodala.

,,A co jako?" ptala se Triela.Lairai jí odpověděla:,,Tohle."

Na Trielu ze země vystřelil kořen rostliny.Triela vyskočila a přesekla ho mečem.Triele se v ruce objevila koule tvořena blesky a ta ji hodila po Lairai.Lairai vyskočila doprava a bleskov koule narazila do kamené zdi a ta se zřítila.Triela nedávala pozor a Lairai po ní s jedním nožem vyrazila. triela její útok vykryla a vyrazila po Lairai.

Lairai sice byla beze zbraně,ale nebyla bezbraná.Ze země vyrazily liány a ty obmotaly Triele meč.Lairai se mezitím rozběhla pro své nože.

Triela měla liány už skoro rozříznuté.Ale vtu dobu si Lairai klekla a ze země vyrostly kořeny a liány.

Všechny se vrhly na Trielu.,,Ach,"křičela Triela.

Liány jí obvázaly krk a ona nemohla dýchat.Náhle se ozvalo zahřmění a Trielu zasáhl blesk.Zničil všechny kořeny a liány.

Tím osvobodil trielu.Triela zůstala ve vzducu i když zmizel blesk.Lairai to udivilo.

,,Ty umíš létat?" ,,Jo,co uděláš ted'?"ptala se Triela-

Lairai stiskla nože a vyrazila,Triela ji ale odrazila.

 

po 40 minutách boje...........

 

,,Jsi dobrá,"uznala Triela.,,Ty taky.Kde ses vůbe naučila ovládat své schopnosti ?"zeptala se Lairai.

,,Když jsem byla malá,žila jsem v sirotčinci.Lidé mě kvůli mím vlasům proklínali.Jednoho dne jsem na ulici potkala jednu milou paní,dala mi minci.Když jsem si za ni chtěla něco koupit,tak se mi vysmáli.Zahodila jsem ji,ale zase se mi objevila v kapse.Jednou jsem ji vyhodila do vzduchu a změnila se v meč.Jednou jsem spadla ze stromu a letěla jsem."Triela dopovídala.

,,Musela jsi mít těžké dětství,"uznala Lairai ,,proč vlastně bojujeme?"

,,Já ani nevím,"řekla Triela. ,,Za to může Zuzana,"pověděla Lairai.

,,Ta holka,"mluvila Triela ,,odkud ji znáš?"

,,Je to moje sestra,"pověděla Lairai.