Children are demigods 06

16.09.2012 18:27

 

NÁVŠTĚVA LETIŠTĚ

,,To je horko,"stěžovala si Lili,které její liščí uši upadaly dolů.,,Vydá se na jih,to se lehčí řekne,než duělá,"řekla Triela.

,,Kudy ted'?" zeptala se Angelika.Všechny se podívaly na Trielu.,,No přeci na jih."

,,Na jihu je letiště,"oznámila Lairai,která v ruce držela mapu.,,Potřebujeme rychlejší dopravu,"oznámila Triela.

,,Tím myslíš že....."povídala Mesu.,,Ukradneme letadlo,"dokončila ji Triela.

,,Cože??!"řekly všechny krom Artemis.,,Mám plán,"pověděla Triela.,,Angelika zabaví hlídače.Lili se mezitím vloupá do centrály a vyhlásí,aby všichni hlídači přišli dovnitř.Po cestě narazí na Mesu,která,jelikož je neviditelná je vyděsí.Mezitím já a lairai ukradneme letadlo." ,,A co já?"zeptala se Artemis. ,,Ty tu počkáš."

Triře Artemis přišla zvláštní,představovala si ji jako bojovkyni.

,,Chápete?" Všichni neochotně přikývli.Jakmile dorazily na letiště,rozdělily se a plán začal.

 

,,Dobrý den,"pověděla Angelika hlídačům.,,Co chceš?"

,,Viděla jsem tam vzadu tři lidi,kteří na sobě měli masky a cosi montovali v letadle......"povídala Angelika.Mezitím se Lili proplížila do centrály.,,Pozor,všichni hlídači ať se dostaví do centrály,"ozvalo se z rozhlasu.Všichni hlídači odcházeli do centrály.,,Můžeme,"poví Triela,která se s Lairai prochází po letišti.,,Důch,"uslyší obě dívky.Poznají,že Mesu dělá svou práci dobře.Vrhnou se do montování letadla

 

mezitím..........

 

,,Ahoj,"uslyší Artemis.Otočí se a uvidí muže s hnědýma očima a černým pláštěm.

,,Ahoj,kdo jsi?" ,,Jsem smrt,"odpoví muž. To slovo smrt se jí pořád ozývalo v hlavě.

Náhele nad sebou uslyší zvuk letadla.Letadlo spustí žebřík a přesně v tu dobu zmizí pan Smrt.

Artemis se chytne žebříku a ostatní ji vytáhnou navrch. ,,Dítě Demetér." ,,Zase oni,mizíme!"zakřičí Lairai.

-------------------------------------------------------------------------

Zuzka si v klidu letí mezi ptáky,musí najít Lairai de Oro El Fuego,musí ji zachránit.

,,Doufám že nejdu pozdě." Náhle před sebou uslyší zvuk letadla.,,Potřebuji odvoz,jaké štěstí."

Zuzka si sedla na střechu letadla.Letadlo ale nemělo zavřené střešní okno,tak se Zuzka propadla do letadla.

Spadla přímo na Lili.Všechny krom triely,která měla co dělat se řízením se otočily na Zuzku.

,,Ty jsi Zuzka,"zakřičí Lairai a všechny tím překvapí.

,,A ty jsi Fuego!" Všichni začínali být ještě víc zmatení.,,Co tu děláš,"ptala se Lairai a užuž vytahovala její dva nože(vím,žes psala že to jsou meče).,,Jen si popovídat,"pověděla Zuzka.

,,Mám pro vás spoustu zajímavých informací,třeba o tvém bratrovi,Mesu."

,,Jak víš,že tu jsem?"zeptala se neviditelná Mesu.

,,Nechte mě vám to říct,pak mě můžete klidně zabít.",,Tak povídej,"pověděla Lairai.

,,Co víš o mém bratrovi?"zeptala se Mesu.Otec jí často říkal,že má staršího bratra,ale nikdy ho nepoznala.

,,Byl to fešák,když byl ještě živý,"pověděla Zuzka.

,,To znamená že...."povídala Mesu. ,,Zemřel před třemi lety,zaútočili na něj vlci."

,,Vlci??"

,,Lairai tebe chtějí získat mé dvě kamarádky,Rikky a Karin."

,,Proč?"

,,Chtějí tvou moc plodnictví země."

,,Trielo,tvůj otec je Zeus a tvoje máma je žijící člověk."

,,Žijící?" Triela byla v šoku,zapomněla na řízení.V letadle cosi zahučelo a to se řítilo dolů.